İlaç Sektörünün Endüstrideki Yeri

İlaç Sektörü Nedir?

İlaç sektörü, endüstri alanının gelişmekte olan ve ilaç üreten kısmıdır. Günümüzde, yaşam koşullarındaki değişime ve zorluklara bağlı olarak insanların kronik hastalıklara daha yatkın hale gelmesi, ilaç sektöründe hızlı büyümelere yol açmıştır.

Dünya’da İlaç Sektörü

Bugün 600 milyar dolara ulaşan dünya ilaç pazarı özellikle ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç pazarında yoğunlaşmıştır.

Sektördeki yüksek araştırma ve geliştirme maliyetleri nedeniyle, ürünler oldukça büyük pazarlarda satışa sunulmakta ve böylece ürünlerin daha fazla tüketiciye ulaşması sağlanmaktadır. Bu nedenle küreselleşen dünya bu sektörün temel yapı taşıdır.

Günümüzde dünya ilaç pazarının çok büyük bölümü uluslararası temel faaliyet gösteren şirketlere aittir.

Türkiye’de İlaç Sektörü

Türkiye dünya standartlarında üretim sığasına sahip olmasına rağmen ilaç sektöründe dünya pazarında yeterli rekabet gücüne ulaşamamıştır. İlaç sektöründe gerekli olan hammaddenin büyük bir çoğunluğunu yurtdışından ithal etmekte ve daha sonra yurt içi tesislerde üreterek ülkede piyasaya sürmektedir. Ülkemiz de ilaç sanayi her ne kadar yurt dışına bağlı olsa da önemli miktarlarda üretim ve ihracat imkânına sahip, katma değeri yüksek olan bir sektördür. Sektörde yaklaşık 25-30 bin kişi istihdam etmektedir.

Firmalar; alt yapının daha uygun oluşu, ulaşım ve iletişim imkânlarının fazla olması nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ taraflarında yoğunluk gösterir.

Türkiye’de ilaç sektöründe günümüzde yaklaşık 300 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalardan 53 tanesi faaliyet göstermektedir.