İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısı

Türkiye’nin en çok büyüyen sektörleri arasında gösterilir inşaat. Türkiye firmaları ulusal başarıları geçip, Dünya piyasasında yer bulmaya başlamışlardır. Başta Rusya, Irak, Katar gibi ülkelerde Türk firmaları yaptıkları işlerle büyük bir itibar kazandırmıştır. Bu kadar hızla büyüyen bir sektörde tabi ki çalışan sayısında yüksek düzeyli bir artış görülmüştür. Gözümüze çarpan kentsel dönüşüm projeleriyle, piyasada yeni yapılar ortaya koyan sektör ekonominin hızlı treni konumunda yükselmekte. 20.924 iş ilanı içerisinden %6.26 oranını yakalayan sektör istihdam oluşturma konusunda yukarıdaki yerini korumaya devam ediyor.

Çalışan Sayısı

Bu yıl sergilenen iş ilanları geçen seneye oranla yüzde dört artış gösterdi. En çok iş ilanı aranan sektör olan inşaat sektörünün bu yıl yüzde 3,5 büyümesi arzu ediliyor. 111 bin insanı içine alan sektör 1.95 milyon bireyle çalışan sayısını oluşturmaktadır. En fazla istihdam sağlayan sektörler çizelgesinde yüzde 8.71 rakamı ile zirveyi güvenlik sektörüyle paylaşmaktadır.

Dünya’da Sektör

Gelişmekte olan ülkeler ismiyle sınıflandırılan ülkelerde 2012 yılından bu yana sektör, gelişmiş ülkelerin üzerinde bir konumda bulunmaktadır. 2016 yılında sektördeki global büyüme %2,8 olarak tespit edilmiştir. Bu oranın yakalanmasındaki en büyük katkıyı ise Çin ve Hindistan yapmıştır. 2015 senesinde inşaat sektörünün hacmi 8,5 trilyon USD olarak gözükürken, 2020 senesi tahminleri ise 10,3 trilyon USD olarak telaffuz edilmekte.

Büyüme dünyadaki çalışan sayısına da doğrudan etki yapacaktır. Sektörün global ekonomide ki payı -12 bantlarında dolaşır. 2025 senesinde sektörün payının gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yüzde on altı- on yedi, gelişmiş ülkeler seviyesinde ise yüzde on olarak öngörülmektedir. Türkiye 2015 yılında inşaat sektöründe yıllık %1,7 olarak gözükür.

Dünya’da daimi büyümeye devam edecek olarak görülen sektörün çalışan sayısı her yıl artış gösterecektir.