İnşaat Sektöründe Mevsimlik İşçi

Mevsimlik İşçilerin Dağılımı

Ülkemizde her alanda mevsimlik işçi çalıştırılmaktadır. En yoğun olduğu sektörlerden biri ise tarım sektörüdür. Doğudan veya sanayi sektörünün fazla gelişmediği şehirlerden tarımın yoğun olduğu yerlere hasat zamanı birçok aile ve kişi gelmektedir. İkinci olarak bu yoğunluk turizm sektöründe yaşanmaktadır. Turizmin hareketlendiği yaz aylarında birçok kişi otellerde ve benzeri yerlerde mevsimlik olarak çalışmaktadır. İnşaat sektöründe de bu durum yaşanmaktadır. Bilhassa okul masrafını çıkartmak isteyen öğrenciler inşaat sektörünü tercih etmektedirler. Çünkü inşaat sektörünün iş ağırlığından dolayı diğer sektörlere göre günlük verdiği ücret bir miktar daha fazladır. Mevsimlik işçinin en az çalıştırıldığı sektörlerden biri sanayi sektörüdür. Çünkü sanayi sektöründe kalifiye eleman yetiştirmek esastır. Mevsimlik olarak çalışan birinin de bu standarda ulaşması mümkün olmadığı için sanayi sektöründe mevsimlik işçiden ziyade uzun soluklu işçi çalıştırılmaktadır.

Tedbir

Mevsimlik işçi çalıştırmanın önüne geçmek ülkemizde bir hayli zor görünmektedir. Onun için bu işçiler hakkında gerekli düzenlemeler yapılmalı işverenler tarafından sigortalarının yapılıp yapılmadı görevli birimler tarafından takip edilmeli, geçici süreliğine çalışmak zorunda kalan bu insanlarımız birde bazı haklardan mahrum kalarak ikinci bir sıkıntı yaşamamalıdır. Gündemimizi sadece felaketler meydana gelince değil (asansör kazazı, egede tarım işçilerinin traktör kazası gibi) devamlı olarak korunması gerekmektedir.

 İş Güvenliği

Bu vatandaşlarımızın iş güvenliği en üst seviyeye çıkarılması için gereken önlemler alınmalıdır. Her sektörde olmakla beraber mevsimlik işçilerin çalıştığı sektörlerde de iş sözleşmesi imzalamalı her işçi lehine ve aleyhine olan bütün sözleşme maddelerini bilmeli haksızlığa uğradığında bunun farkına varıp hakkını arayacak cesareti kendinde bulmalıdır. Aksi halde gazetelerin ikinci ve üçüncü sayfalarında bu işçilerimizin dramları hiç bir zaman eksik olmayacaktır. Hatta bir sendika oluşturmak bile bir nebze bu duruma çözüm getirecektir.