İnşaat Sektörünün Önündeki Tehditler

İnşaat sektörü lokomotif gibidir. Bünyesi de birde fazla iş ve olanak barındırır. Türkiye’de ise bu sektör en hızlı gelişen ve ilerleyen bir sektördür. Her işte olduğu bunda da sektöre tehdit oluşturan unsurlar barındırmaktadır. İşte inşaat sektörünün önündeki tehditler

Fatura Suiistimali

Bu tehdit fatura üzerine ekleme ve çıkarma yaparak oluşmaktadır. Bunlar çalışanın çalışma saatlerinde oynama, alınan malzeme ve ekipmanların fazla yazılması gibi olaylardan oluşur. Bu tehdit sektörde hem alıcının güvenini tehdit eder hem de sektöre olan yatırımların azalmasına neden olur.

Sözleşme Hilesi

Piyasada ki tedarikçi firmaların yani müteahhitlerin kendi aralarında anlaşarak alıcıyı belirli bir kontrat imzalatmasıdır. Bu olayda yine piyasadaki güveni zedelemektedir.

Rüşvet

Rüşvet geçmişten günümüze kadar gelen bir olaydır. Rüşvette ise ihalelerin her aşamada piyasa arz edilirken görevlilere verilen teşvik parasıdır.

Hayali Firma

Firmanın kendi üzerine bulunmayan hesapları alıcının bu hesaplar üzerine para aktarılması olayıdır. Bu olayda alıcı doğrudan kandırma söz konudur.

Hırsızlık

Geçmişte yoğun olarak yapılmış ama hala günümüzde devam eden bir olaydır. Hırsızlık inşaat için kullanılacak malzemenin eksiltilmesi veyahut maliyeti az diye istenilen özelliğe sahip olmayan malzemelerin kullanılmadır. Bu tehdit yapıda ilk başlarda görülmese yapının ileri ki yaşlarında meydana gelir. Bunlar deprem riski arttır, binada oturmalar meydana getirir. Yani alıcının can ve mal güvenliği tehdit eder.

Yanlış temsil

İnşaat için sigortasız işçi çalıştırma, satış için verilen reklamların yanlışlığı, inşaatın onaylanmamış ve resmi olarak geçerliliği olmaması durumudur. Bu etken inşaatta en önemli olaylardandır. Günümüzde en çok bulunan tehditlerdendir.

Vergi Kaçırma

Bu ise yukarıda bahsedilen fatura suiistimali ve sözleşme hilesinin yansımadır. Yani farkı yollarla verginin kaçırılmasıdır.

Bu tehditler bu sektörde alıcının güvenini sarsar, piyasaya olan yatırımları azaltır, can ve mal güvenliği kaybını arttırır.