Isı Alışverişi Neden Olur

Birleşik bir kelime olarak alışveriş birçok konuda kullanılmaktadır. Bunlar ilişkileri tanımlarken kullanılan elektrik alışverişi oldu ve benzeri tabirde kullanılmaktadır. Alışveriş, aslında ilkel çağlardan beri var olan bir sitemi de tanımlamaktadır. Bu sistem, takas olarak da adlandırılan ilkel bir sistem ve bugün modern dünyada ticaret olarak tanımlanan etkinlikler bütünüdür.

Alışveriş hangi şartlarda gerçekleşir?

Alışveriş, asıl olarak ihtiyaçtan gerçekleşir. Modern toplumlarda artık ihtiyaç yaratma diye bir kavram da vardır. İhtiyaç yaratma, bireyin aslında hayati olarak ihtiyacı olamayan bir mala ihtiyaç duymasını sağlayacak sebepler oluşturmaktır. Fakat alışverişin değişmeyen temel ilkesi, yıllar da geçse değişmemiştir; ihtiyacın bir bedel karşılığı elde edilmesi ya da giderilmesi. Alışveriş aslında bir dengedir. İhtiyaç, stres yaratır, stres de kaos. İhtiyacın giderilmesi ise kaosu sonlandırarak, denge sağlar. Alışveriş, modern manada sadece ticari bir kavram değildir.

Isı Alışverişi Neden Olur?

Isı alışverişi bilimsel bir terim olarak sıcak bir cisim ile daha soğuk olan cisim arasında gerçekleşen ve temas şartı olan bir olaydır. Doğada her şey bir denge haline ulaşma eğilimindedir. Sıcaklık farkının olduğu cisimler, varlıklar ve malzemeler arasında ısı alışverişi olması kaçınılmazdır. Isı alışverişine örnek vermek gerekirse; iki odayı bir kapı ile ayırdığınızda bir odada klima çalıştırın ve sıcaklığı düşürün. Belirli bir soğukluğa geldikten sonra kapıyı açarsanız klimalı oda ısınacaktır. İki hava kütlesinin birbirini ile teması sonucu bu ısı alışverişi gerçekleşmiş ve iki oda aynı sıcaklık değerine ulaşıncaya kadar devam etmiştir. Kaynatılmış çaydanlığın, ateşten alınarak oda içerisinde belirli bir süre beklemesinden sonra soğuması da, ısı alışverişine örnektir. Isı alışverişi sanayide de kullanılmaktadır.

Arabaların motor soğutucular, aslında ısı alışverişi kullanılarak, motorun ısısını daha düşük ısıdaki başka bir madde aktarmaya, bu vesile ile motor ısısını düşürmeye dayanmaktadır. Kalorifer sistemleri de ısı alışverişine bir örnektir. Belirli bir sıcaklıktaki sıvının, boru ve kapalı sistem vasıtası ile sirkülasyonuna dayanan bu düzenekte, sirkülasyon sıvısı sıcak odalardaki düşük sıcaklık ve ısı değerlerini peteklere temas eden hava vasıtasıyla ev ve apartmanlarda ısıtma sağlamak amacındadır. Bu döngü sıvı başlangıç noktasına geldiğinde kaybettiği ısı, tekrar verilerek sisteme yollanması ile devir şeklinde devam etmektedir.