Rfid Etiket

Yaşadığımız zaman büyük iş firmaları arasındaki kızgın rekabet ortamının olduğu birinin diğerinden daha üstün araç ve gereç kullanma sevdasında olduğu bir zamandır. Rekabetin sık yaşandığı bu iş firmalarında RFID etiket çok değerli görülür. Çünkü insan gücüyle çalışan işletmeler bir bilgisayar ortamı kadar hızlı olamamaktadır. Bir iş bilgisayar ortamına girdi ise ve işlerini oradan yürütüyor ise her zaman diğer bir firmadan bir adım öndedir. İşte RFID etikete sahip olanlarda hep bir adım önde başlar işe.

Maliyet oranı pek çok etiket çeşidine göre daha yüksek olsa da verdiği hizmet karşılığında alınan verim, maliyet engelini ortadan kaldırmaktadır. Profesyonel iş yapmak isteyenleri n tercih noktası olan bu etiketler iç ticaret sistemini canlandırmak isteyenler için en ideal olan etikettir.

RFID etiket mükemmellikleri olan bir etiket türü olmasının yanında “her güzelin bir kusuru vardır” atasözünden hareketle kusurlu olan yanlarını da söylemek gerekir. Isı, ışık, yağmur, nem gibi dış etkenlerde korunamadığı takdirde bunlardan çok etkilenen bu etiket deforme olabilmekte ve sinyal sistemi bozulmaktadır. Sinyal sistemi bozulan bir RFID tüm özelliklerini yitirmektedir. Bir de okuyucu çarpışması olmaktadır. Bir okuyucudan gelen bir sinyalin diğer bir okuyucu ile karşılaşması sonucunda ortaya çıkar. Fakat bu problem sonucunda RFID, bozulmaya uğramıyor bunun bir çözümü vardır o da zamanı çeşitli kısımlara bölerek etiketleri okutabilmektir.

Başka bir çeşit RFID türü ise çipsiz olandır. Bu etiket içinde data aktarımı için radyo frekansı bulunan ama mikroçip ve seri numara bulundurmayan etiketlerdir.

Çip ile üretilmiş olan etiketlerde bilgiler üzerinde birden fazla koruma yüzeyi vardır ve bunlar sayesinde yetkisiz kişiler bu bilgilere ulaşamazlar. Güvenliğe son derece önem veren bu etiketler disiplini ve kontrolü de sağlamaktadır.

RFID etiket sistemi mobil ve sabit uygulamalar olarak iki bölümde incelenmektedir.

Sabit sistemli RFID etiket; ana bilgisayar, yazılım, ışık ve sensör gibi unsurlardan oluşur. Mobil sistemli RFID; yapısı ve çalışma şekli olarak sabit sistemli RFID ile benzerlik göstermektedir. Ancak okuma / yazma mesafesi sabit sisteme göre daha sınırlıdır.