Velayet Süreci

Evlilik birliğinin kanunen sonlandırılmasına boşanma denilmektedir. Boşanmaya karar veren ve boşanma davası açan eşlerin boşanmalarına karar verilirken, çocuk varsa çocuğun durumu dikkate alınır. Boşanma davalarında en sık karşılaşılan ve çok sorun yaşanan konu çocuğun velayeti konusudur. Velayeti verecek olan mahkemenin hakimine bu konuda sınırsız takdir yetkisi verilmiştir. Hakim bazı değerlendirmeleri yaparak ve bazı özel durumları göz önünde bulundurarak, tamamen çocuğun menfaatleri doğrultusunda olacak bir karar verir.

Hakimin kararına göre velayeti alan kişi, çocuğun gelişiminden, bakımından, korunup kollanmasından, sağlığından ve bütün haklarından sorumludur. Bu sorumluluğa velayet denir. Velayet boşanma olmadığı sürece hem anne hem babadadır. Boşanma olması durumunda ise hakimin yetkisine göre verilerek, çocuğun bütün hakları velayet sahibine geçer. Velayetin verilmediği diğer tarafa da çocuğu görebilmesi ve çocukla iletişim kurabilmesi için belirli gün ve saatlerde görüşme izni verir ve bazı hafta sonlarında çocukla vakit geçirmesi için izin verilir. Bu kararlara taraflar uymak zorundadır.

 

Çocuğun Velayeti Verilirken Nelere Dikkat Edilir?

Çocuğun velayeti verilirken dikkat edilen ilk konu çocuğun yaşıdır. Küçük yaştaki çocukların anne bakımına muhtaç olmasından dolayı velayeti genellikle anneye verilir. Bu konuda bazı istisnai durumlarda vardır. Annenin çocuğa eziyet etmesi, çocuğun yaşamını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması ve çocuğa bakabilecek psikolojiye sahip olmaması gibi durumlar belgelerle tespit edilirse velayet anneye değil babaya verilir. Bu gibi durumlar sonradan anlaşılırsa annedeki velayet alınır. Velayet verilirken dikkat edilen bir diğer konu maddi durumdur. Yaşı büyük olan çocukların velayetinde bu duruma dikkat edilir.

Yaşı büyük olan çocukların anne bakımına daha az ihtiyaç duyduğu düşünülerek çocuğunda fikri alınır ve mahkeme de çocukla beraber bir pedagog bulunarak çocuğu gözlemler. Küçük çocukların velayetinde hiçbir duruma bakılmazken büyük çocukların velayetinde annenin ve babanın ayrı ayrı maddi durumları ve yaşam tarzları incelenir. Bu inceleme sonucunda çocuğun menfaatine göre de karar verilir.

 

Çocuğun Velayeti Ne Zaman Babaya Verilir?

Çocuğun velayetinde aşağıdaki aşamalar takip edilir.

0 – 3 Yaşındaki Çocukların Velayeti

Bu yaştaki çocukların velayeti hiçbir faktöre bakılmaksızın kesinlikle anneye verilir. Anne bakımına ihtiyacı olan küçük bebeklerin babaya verilmesi imkansızdır. Çok nadir de olsa annenin çocuğun canına kast etmesi ve psikolojinsin çok bozuk olması durumunda velayet babaya verilir.

3 – 6 Yaş Arası Çocuklarda Velayet

Bu yaştaki çocukların velayeti de genellikle anneye verilir. 3 yaş altı çocuklarda hiçbir etkene bakılmaksızın anneye verilirken burada anneye verilse de bazı durumlar dikkate alınmaktadır. Annenin maddi durumu, yaşantısı ve psikolojisine bakılarak karar verilir.

6 – 12 Ya Arasındaki Çocukların Velayeti

Bu yaşlardaki çocukların velayetinde eğer anne velayeti vermek isterse ve eşler bu konuda anlaşırsa velayet babaya verilebilir.

12 Yaş ve Üstü Çocukların Velayeti

Bu yaştaki çocukların fikri mahkemede dinlenir ve velayet aşamasında dikkate alınır. Çocuğun eğitim hayatı ve mutluluğu düşünülerek kime verilmesi daha uygunsa ona velayet verilir.

Soru & Cevap