Yasal Karşılıklar

Pariteler üzerinde uygulanan sert yaptırımlı faizlerin merkez bankaları tarafından uygulanması, merkez bankaları ile özel bankalar arasındaki ilişki, varlık fiyatlarındaki uçuk değişikliklere sebebiyet vermektedir. Forex piyasası, tüm bu değişikliklere sebep olan para politikalarını ve onların yasal karşılıklarını yakından izlemektedir.

Merkez bankalarındaki ciddi faiz oranları, tüm para birimlerine çeşitli yaptırımlar uygulamaktadır. Merkez bankalarının yasal düzende çok ciddi yaptırımları ve geniş yetkileri mevcuttur. Merkez bankaları yetkilerini, çoğu zaman tüm bankalardaki para tedavüllerini denetlemek için de kullanmaktadır. Bu yüzden özel bankalar rezervlerinin bir kısmını orada tutulması için merkez bankalarına vermek mecburiyetindedir. İşte bu olaya zorunlu karşılık (munzam karşılık) denmektedir ve önemli yasal karşılıklardan birisidir. Tutulacak rezerv oranını ise zorunlu karşılık oranı belirlemektedir ve bu para politikası düzeni ve sağlamlığı yer etmiş bir politika haline gelmiştir. Bu politika başlangıçta kulağa garip gelse de aslında enflasyonu kontrol etmek için seçilmiş en yararlı yöntemdir. Enflasyon durumu baş gösterdiğinde merkez bankaları önlem olarak rezerv ettikleri para oranını artırmaktadır ve özel bankaların bütçesini düşürerek yani paralarının daha çok kısmını bloke ederken onları enflasyondan zarar görmeyecek bir hale getirip dolanımını, değerinin düşmesini önler ve enflasyon düzelene kadar bu paralar güvence altında tutulmuş olur. Böylelikle özel bankaları, ekonomik krizi kötüleştirecek ekonomik faaliyetlerden men eder, enflasyondan önce zamanı durdurmuş gibi olur ve paralar değerini korumuş olur.

Zorunlu karşılık düzeni tüm bankalar için eşit yaptırımlar yarattığı için ayrımcılığı önler, eşit bir ekonomik dağılım sağlar. Ancak esnek olmayan kati kurallarından ötürü merkez bankaları tarafından dah tercih edilemeyen bir duruma gelmektedir bazen. Çünkü oranları düşürdüğünde bile ekonomik talepleri çokça düşürmekte, bunun sonucunda ekonomiyi düzelteyim derken yeni bir krize sebebiyet verme korkusu doğmaktadır. Böyle durumlarda para piyasaları tarafından belirli yasal prosedürler izlenememekte ve yatırımcılardan merkez bankasına kadar herkes plansal olması gereken bu düzende belirsizliğe düşmektedir. Forex yatırımcısına düşen tek görev ise bu yasal karşılıkları yakından izlemesi ve bu belirsizlikleri görerek önlemler alabilmesidir.